NL | EN | FR

Links

Certificatiereglementen

Algmeen certificatiereglement van CERTIPRO

Certificatiereglement van Certipro 

Lastenboeken voor gerecycleerde granulaten en hydraulisch gebonden mengsels (QUAREA)

Lastenboek gerecycleerde granulaten (LB001)

Lastenboek gestabiliseerde mengsels (LB002)

Certificatiereglement CE gerecycleerde granulaten CRT-CE-001

Reglementen voor septische tanken en waterzuiveringsinstallaties (BENOR)

Technisch voorschrift KWZI en septische tanks

Toepassingsreglement BENOR septische tanks

Toepassingsreglement BENOR KWZI

Vlaminor : in voorbereiding

 

Gelijkwaardigheid voor gerecycleerde granulaten en hydraulisch gebonden mengsels

Het huidige dienstorder behandelt zowel de gelijkwaardigheid aan de BENOR-producten voor gerecycleerde granulaten als voor hydraulisch gebonden mengsels. 
 

oude documenten gelijkwaardigheid

Dienstorder MOW/AWV/2008/23

gelijkwaardigheid SB250 versie 2.2  

Toelichtingen

Gerecylceerde granulaten - Quarea

Eenheidsreglement OVAM

Toelichting Certipro 

 

BELAC-accreditatie

Het accreditatiecertificaat en een overzicht van de geaccrediteerde activiteiten van CERTIPRO

Als certificatie-instelling van producten(NBN EN ISO/IEC 17065:2012)

192-PROD 150129.pdf

192-PROD scope 150129.pdf

Als keuringsinstelling (NBN EN ISO/IEC 17020:2012)

192-INSP 150129.pdf

192-INSP scope 150129.pdf 

VITOTRACK

VITOTRACK is de website ontwikkeld door VITO waar alle mobiele brekers worden gevisualiseerd.

Je moet je aanmelden en afhankelijk van de bevoegdheden kan men de locatie van mobiele brekers zien.

VITOTRACK®

 

Mobiel Breken

Meer informatie over melding of vergunning kan je vinden op de website van FPRG (Federatie van Producenten van Recycling Granulaten) op bijgaande link: http://www.fprg.be/faq-2/

Het modelformulier om een melding te doen, kan je vinden op bijgaande link: https://www.vlaanderen.be/nl/natuur-en-milieu/milieuvergunningen/milieuvergunning 

 

OVAM

Hieronder vindt u een aantal interessante webpaginas van OVAM die rechtstreeks of onrechtstreeks te maken hebben met certificatie-activiteiten van CERTIPRO

Een beheersysteem en het eenheidsreglement voor gerecycleerde granulaten: http://www.ovam.be/gerecycleerdegranulaten

Grensoverschrijdende overbrenging van afvalstoffen:  https://www.ovam.be/grensoverschrijdende-overbrenging-afvalstoffen

Selectief slopen en ontmantelen: http://www.ovam.be/selectief-slopen-ontmantelen

 

Gebruik van het logo door vergunninghouders

Gebuik van het logo

Asbest : opleidingsdocumenten

FOD - Hoskens S

LNE - Celcourt H

WTCB - Vrijderds J

VITO - Bergmans P

Certipro - Kenis C

Certipro - Zwijzen C