NL | EN | FR

Home

 
                                                  *********** NIEUWS: O.B.B.C ontvangt prijs voor CLEANTECH-Project
Onderstaand een link naar een reportage op kanaal Z. OBBC (QUAREA vergunninghouder) heeft samen met een aantal partners  een project uitgeschreven, met name Sand2Sand, dat gerecycleerd zand gebruikt als grondstof voor beton.
Op 24 november 2016 werden zij met dit project bekroond tijdens het Cleantech-festival als beloftevol Cleantech-project en dit uit verschillende andere projecten. Een bewijs dat duurzame innovatie in de bouw wordt geapprecieerd.
 
 
CERTIPRO wil langs deze weg O.B.B.C. feliciteren.

       

 

************* ************* NIEUWS: Werknemers CERTIPRO zijn TRACIMAT deskundigen*********

Opleiding en deskundigheid is één van de pijlers waarop CERTIPRO inzet. Met de nakende erkenning van TRACIMAT als sloopbeheersorganisatie binnen het eenheidsreglement gerecycleerde granulaten, heeft CERTIPRO zijn keurmeesters ingeschreven voor de opleiding 'TRACIMAT-deskundige'. Zij hebben deze opleiding met succes gevolgd.

Meer informatie kan u vinden op www.tracimat.be

************* NIEUWS: O.B.B.C ontvangt een technische fiche voor hoogwaardig betongranulaat *********

 

Hoogwaardige betongranulaten zijn betongranulaten afkomstig van het breken van betonpuin met een hoge drukweerstand dewelke afkomstig zijn van cementbetonverhardingen, lineaire elementen en andere gelijkwaardige constructieve elementen afkomstig van gebouwen en kunstwerken.
Niet alleen een strenge accepatie bij de breker van het betonpuin dat in aanmerking kan komen om hoogwaardige betongranulaten te produceren maar ook de kennis van de herkomst van het puin, zorgen ervoor dat deze gerecycleerde granulaten uiterst geschikt zijn om in hoogwaardigere toepassingen te gebruiken, zoals (stort)beton.
 
Gezien deze granulaten ook in (stort)beton gebruikt kunnen worden, moeten deze voldoen aan de eisen van de Belgische norm NBN EN 12620: Granulaten voor beton.
 
OBBC is de eerste producent die hoogwaardige betongranulaten produceert onder het QUAREA-merk en het is de tweede producent in Vlaanderen die gecertificeerd is voor gereycleerde hoogwaardig betongranulaten.
 
Door de voortdurende inzet van OBBC en de wetenschappelijke projecten die zij mee ondersteunen, slagen zij erin gerecycleerde granulaten tot zo’n niveau te brengen dat deze in hoogwaardigere toepassingen gebruikt kunnen worden. Dit leidt op zijn beurt dan weer tot een beperkter gebruik van natuurlijke grondstoffen en tot een duurzamere samenleving. CERTIPRO dankt hiervoor OBBC
 

 

 *****************************           NIEUWS: GELIJKWAARDIGHEID QUAREA                     *******************************

 
Op 14 september 2015 is het nieuwe dienstorder MOW/AWV2015/16 verschenen ter vervanging van het oude dienstorder MOW/AWV/2008/23.
 
Het dienstorder behandelt de gelijkwaardigheid van de QUAREA-producten aan de BENOR-producten.
 
In aanvulling met het oude dienstorder, waarin enkel sprake van gelijkwaardigheid voor gerecycleerde granualten, geldt deze gelijkwaardigheid nu ook voor gestabiliseerde mengsels.
 
 
 
******************************************************************************************
 
 
Certificatie is een objectieve manier om kwalitatieve producten te helpen promoten die de verduurzaming van onze samenlevring ondersteunen. Vanuit haar streven naar ontwikkeling van duurzame technologie heeft VITO de certificatie- en keuringsdienst CERTIPRO opgericht.
 
Het certificatieschema steunt op eisen uit bestaande of toekomstige Europese, nationale en gewestelijke reglementeringen en normeringen, aangevuld met bijkomende criteria zodat de gecertificeerde producten het vertrouwen van de gebuikers en aanbesteders waard zijn én de producten bovendien bijdragen aan een duurzame samenleving. Op deze manier streeft Certipro naar promotie van producten die een bijdrage leveren aan een duurzame samenleving én bovendien kwalitatief in orde zijn.
 
Volgende producten worden door CERTIPRO gekeurd en gecertificeerd:
 • Afvalwaterzuiveringsinstallaties en septische tanks:
  • Benor en Vlaminor productcertificatie van kleinschalige afvalwaterzuiveringsinstallaties en septische tanks (vrijwillige keurmerken)
  • Notified Body voor kleinschalige afvalwaterzuiveringsinstallaties en septische tanks (wettelijke verplichting - Europese bouwproductenverordening)

 

 • Gerecycleerde granulaten
  • Notified Body voor (gerecycleerde) granulaten (wettelijke verplichting - Europese Bouwproductenverordening)
  • Omvormen van puin (afvalstoffen) naar gerecycleerde granulaten (secundaire grondstoffen): Om als secundaire grondstof te kunnen gebruikt worden moeten afvalstoffen zowel bouwtechnisch als milieuhygienisch voldoen aan de eisen:
   • de bouwtechnische eisen: hierbij wordt enerzijds het FPC gecontroleerd (zie hierboven, Notiified Body) maar anderzijds een doorgedreven onderzoek naar de bouwtechische eisen welke worden gecertificeerd door het Quarea-keurmerk (vrijwillig keurmerk) 
   • anderzijds de milieuhygiënische eisen welken worden gecertificeerd door het VLAMINOR-keurmerk (wettelijk verplicht conform het eenheidsreglement)
  • Gestabiliseerde mensels gecertificeerd onder het Quarea-keurmerk (vrijwillig keurmerk)